Răspuns: Religia mormonă a fost fondată mai puţin de 200 de ani în urmă de Joseph Smith. Acest om a pretins că a fost vizitat de Dumnezeu Tatăl şi de Isus Hristos şi că i s-a spus că toate bisericile şi credinţele sunt false şi defăimătoare. Joseph s-a apucat apoi să fondeze o religie cu totul nouă care să pretindă că este “singura biserică adevărată de pe pământ”. Problema mormonilor este că învăţătura lor contrazice, modifică şi adaugă învăţăturii biblice. Creştinii nu au nici un motiv să creadă că Biblia nu este adevărată şi completă. A crede cu adevărat în Dumnezeu înseamnă şi a crede întru totul în Cuvântul Său, Biblia. Şi întreaga Scriptură este inspirată de Dumnezeu, ceea ce înseamnă că ea vine de la El (2 Timotei 3:16).

Mormonii cred că de fapt există 4 surse de inspiraţie divină în loc de unul singur. 1) Biblie, “atâta cât este tradusă corect”. Nu este clar la ce versete se face referire ca fiind incorect traduse. 2) Cartea lui Mormon a fost “tradusă” de Smith şi publicată în 1830. Smith pretinde că aceasta este “cea mai corectă carte” de pe pământ, şi că oamenii pot ajunge mai aproape de Dumnezeu doar urmând preceptele acestei cărţi şi nu ale altora. 3) Doctrina şi Legămintele este considerată ca un fel de scriptură de către mormoni, fiind o carte care conţine pretinse revelaţii moderne în ceea ce priveşte “biserica lui Isus Hristos, restaurată”. 4) Perla de Mare Preţ este considerată de mormoni ca având scopul de a “clarifica” aspectele doctrinare şi de învăţătură care s-au pierdut din Biblie şi adaugă astfel propriile informaţii cu privire la crearea pământului.

Mormonii cred aceste lucruri despre Dumnezeu: că El nu a fost dintotdeauna Fiinţa Supremă din univers, ci a atins acest statut prin trăirea unei vieţi corecte şi prin eforturi continue. Ei cred că Dumnezeu Tatăl are “un trup de carne şi oase tangibil precum cel al oamenilor”. Deşi abandonată de liderii mormoni moderni, Brigham Young a învăţat pe mormoni ideea că Adam a fost de fapt Dumnezeu şi tatăl lui Isus Hristos. Creştinii ştiu aceasta despre Dumnezeu: există un singur Dumnezeu adevărat (Deuteronom 6:4, Isaia 43:10, 44:6-8), că El a fost dintotdeauna şi va exista veşnic (Deuteronom 33:27, Psalmul 90:2, 1 Timotei 1:17), şi că El nu a fost creat, ci El este Creatorul (Geneza capitolul 1, Psalmul 24:1, Isaia 37:16). El este perfect şi nimeni nu poate fi egal cu El (Psalmul 86:8, Isaia 40:25). Dumnezeu Tatăl nu este om şi nici nu a fost vreodată (Numeri 23:19, 1 Samuel 15:29, Osea 11:9). El este Duh (Ioan 4:24), iar un duh nu este făcut din carne şi oase (Luca 24:39).

Mormonii cred că există nivele diferite sau împărăţii diferite în viaţa de după moarte: Împărăţia Celestă, Împărăţia Terestră, Împărăţia Telestă şi restul întuneric. Locul unde vor ajunge oamenii depinde de ceea ce cred şi fac ei în viaţa de pe pământ. Biblia ne spune că după moarte, oamenii merg fie în Rai fie în Iad, baza pe credinţa sau lipsa credinţei în Isus Hristos. A fi eliberat de trupul pământesc înseamnă, pentru un credincios, a fi cu Dumnezeu (2 Corinteni 5:6-8). Necredincioşii merg în iad sau locuinţa morţilor (Luca 16:22-23). Când Isus va veni pentru a doua oară pe pământ, credincioşii vor primi trupuri noi (1 Corinteni 15:50-54). Va fi un Cer nou şi un Pământ nou pentru cei credincioşi (Apocalipsa 21:1), iar necredincioşii vor fi aruncaţi într-un iaz de foc veşnic (Apocalipsa 20:11-15). După moarte, nu există nici o a doua şansă de mântuire (Evrei 9:27).

Liderii mormoni au propagat ideea că încarnarea lui Isus a fost rezultatul unei relaţii fizice dintre Dumnezeu Tatăl şi Maria. Ei cred că Isus este Dumnezeu, dar şi că orice om poate să devină un dumnezeu. Creştinii au învăţat de-a lungul timpurilor faptul că Dumnezeu este Triunic şi că El există din veşnicie ca Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt (Matei 28:19). Nimeni nu poate ajunge la fel ca Dumnezeu, doar El este sfânt (1 Samuel 2:2). Noi doar putem fi sfinţi în ochii lui Dumnezeu prin credinţa în El (1 Corinteni 1:2). Isus este Singurul Fiu al lui Dumnezeu (Ioan 3:16) şi este Singurul care a trăit o viaţă lipsită de păcat şi vină şi care deţine cel mai înalt loc de cinste din Cer, fiind Însuşi Dumnezeu (Evrei 7:26). Isus şi Dumnezeu sunt în esenţă Unul şi Acelaşi, Isus fiind Singurul care a existat înainte de naşterea fizică (Ioan 1:1-8, 8:56). Isus S-a dat pe sine ca sacrificiu pentru păcatele noastre, iar Dumnezeu L-a înciat dintre cei morţi iar într-o zi orice om de pe pământ va recunoaşte că Isus Hristos este Domnul (Filipeni 2:6-11). Isus ne spune că este imposibil să ajungem în Rai pe baza faptelor noastre bune, acest lucru fiind posibil doar prin credinţa în El (Matei 19:26). Şi vor vi mulţi care nu Îl vor alege. “Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi sunt cei ce intră pe ea” (Matei 7:13). Noi toţi merităm pedeapsa veşnică pentru păcatele noastre, însă dragostea şi harul infinite ale lui Dumnezeu ne permit să scăpăm de această pedeapsă. “Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 6:23).

Este clar că există o singură modalitate pentru a primi mântuirea; să Îl cunoaştem pe Dumnezeu şi pe Fiul Său, Isus Hristos (Ioan 17:3). Şi acest lucru nu este posibil prin faptele noastre, ci prin credinţă (Romani 1:17, 3:28). Atunci când avem această credinţă, vom fi în mod automat ascultători de legile lui Dumnezeu şi ne vom boteza din dragoste pentru El, nu pentru că ar fi o cerinţă pentru a fi mântuiţi. Putem primi acest dar indiferent cine suntem sau ce am fi făcut (Romani 3:22). “În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi” (Faptele Apostolilor 4:12). Deşi mormonii sunt în mod obişnuit persoane prietenoase, arată dragoste şi respect faţă de oameni, ei sunt implicaţi într-o religie falsă care distorsionează grav învăţătura despre natura lui Dumnezeu, despre Persoana lui Isus Hristos şi despre modul cum oamenii pot fi mântuiţi.

sursa: http://www.gotquestions.org/Romana/mormonism.html

BLOG - FEMEIA CRESTINA

"Femeia înţeleaptă îşi zideşte casa,
iar femeia nebună o dărâmă
cu înseşi mâinile ei."
Proverbe 14:1

Facebook

Calatoria lunga

calatoria-lunga

Viata este o calatorie. Va veni clipa cand aceasta calatorie se va sfarsi fie in Rai, fie in Iad. Tu stii in ce directie mergi?

De ce plange Maria?

de ce plange Maria

Saraca Maria...inima ei este ranita chiar de catre cei care spun ca o iubesc. Stii tu de ce?

Creator sau mincinos


Cum a inceput lumea, cum a intrat pacatul in lume si de ce trebuie sa ne incredem in Domnul Isus Hristos.

Probleme cu inima

probleme-cu-inima

Toti ne nastem cu probleme la inima. Inima este mai mult decat muschi, vase de sange, nervi si tesuturi. Ti-ai verificat inima in ultimul timp?