Login
Register
despre Mantuire

 

Răspuns: Oricine are nevoie de răscumparare. Condiţia noastră naturală era caracterizată de vină: “Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu” (Romani 3:23). Răscumpărarea lui Hristos ne-a eliberat de vină, fiind “socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Sau, prin răscumpărarea, care este în Hristos Isus” (Romani 3:24).

Beneficiile răscumpărării includ: viaţa veşnică (Apocalipsa 5:9-10), iertarea păcatelor (Efeseni 1:7), neprihănirea (Romani 5:17), eliberarea de blestemul legii (Galateni 3:13), înfierea în familia lui Dumnezeu (Galateni 4:5), eliberarea de robia păcatului (Tit 2:14; 1 Petru 1:14-18), pacea cu Dumnezeu (Coloseni 1:18-20) şi locuirea Duhului Sfânt în noi (1 Corinteni 6:19-20). A fi răscumpărat înseamnă a fi iertat, sfânt, justificat, liber, înfiat şi împăcat. Vezi de asemenea Psalmul 130:7-8; Luca 2:38 şi Faptele Apostolilor 20:28.

Cuvântul răscumpărare înseamnă “a plăti cuiva”. Termenul era folosit în special cu referire la cumpărarea libertăţii unui rob. Aplicarea acestui termen la moartea lui Hristos pe cruce este foarte elocventă. Dacă suntem “răscumpăraţi”, atunci condiţia noastră anterioară era cea de robie. Dumnezeu a cumpărat libertatea noastră, iar noi nu mai suntem în robia păcatului sau a legii Vechiului Testament. Această folosire metaforică a “răscumpărării” este învaţătura pasajelor din Galateni 3:13 si 4:5.

Un cuvânt înrudit cu conceptul creştin al răscumpărării este cel de “compensaţie” sau “plată”. Isus a plătit pretul eliberării de păcat şi consecinţele lui (Matei 20:28; 1 Timotei 2:6). Moartea Lui a fost în schimbul vieţii noastre. De fapt, Scriptura este foarte clară atunci când spune că răscumpararea este posibilă doar “prin sângele Lui”, adică prin moartea Lui (Coloseni 1:14).

Străzile cerului vor fi pline de foşti captivi care au fost răscumpăraţi, iertaţi şi eliberaţi, însă nu datorită vreunui merit de-al lor. Robii păcatului au devenit sfinţi. Nu este de mirare că vom cânta o cântare nouă – o cântare de laudă pentru Răscumpărătorul care a fost junghiat (Apocalipsa 5:9). Am fost robii păcatului, condamnaţi pentru separarea veşnică de Dumnezeu. Însă, Isus a plătit preţul pentru a ne răscumpăra, şi prin aceasta ne-a dăruit eliberarea din robia păcatului şi izbăvirea de consecinţele lui veşnice.

 

sursa: https://www.gotquestions.org/Romana/Rascumpararea.html